Τεχνική, Μελετητική Εταιρεία Κατασκευών και Ανακαινίσεων – Χρήστος Ναπ. Παναγιώτου & ΣΙΑ

Οι υπηρεσίες μας

Τα έργα μας

Πωλήσεις Ακινήτων

Η εταιρεία μας ασχολείται και με την πώληση και ενοικίαση πολυτελών κατοικιών

Η Τεχνική Κατασκευαστική Εταιρία

Χρήστος Ναπ. Παναγιώτου & ΣΙΑ

δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1978…

Η Ομάδα μας

Η Εταιρεία διαθέτει ευρύ δίκτυο μακροχρόνια συνεργαζόμενων εξωτερικών συνεργατών όλων ειδικοτήτων, το οποίο κινητοποιείται ανάλογα με τις ανάγκες κάθε έργου: