Έκδοση απαιτούμενων αδειών και μελετών για την κατασκευή οποιουδήποτε έργου.
Ενδεικτικά:

  • Τοπογραφικές
  • Αρχιτεκτονικές
  • Τρισδιάστατη, φωτορεαλιστική απεικόνιση κτιρίων
  • Στατικές
  • Ηλεκτρομηχανολογικές
  • Οικονομοτεχνικές
  • Πολεοδομικές άδειες