Η ενεργειακή αναβάθμιση περιλαμβάνει τη μελέτη της ενεργειακής συμπεριφοράς του κτιρίου, την καταναλισκόμενη ενέργεια και όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την υλοποίησή της.