Έκδοση απαραίτητων Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης και Βεβαίωση μηχανικού που απαιτούνται για να δηλώσει ότι δεν έχουν γίνει τυχόν αυθαιρεσίες στο ακίνητο.