Πέρα από την ανακαίνιση, πραγματοποιείται και εσωτερική διαμόρφωση και διακόσμηση του χώρου.