ανακαίνιση σπιτιών

Η Τεχνική Εταιρία Χρήστος Παναγιώτου αναλαμβάνει την ανακαίνιση και τις πάσης φύσεως επισκευές κατασκευών με δικά της έμπειρα συνεργεία, προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις και στις ανάγκες του χώρου:

  • Παλαιά Κτίσματα
  • Διατηρητέα Κτίσματα
  • Διαμόρφωση καταστημάτων